Υπηρεσίες - Επεμβατική Εξέταση

 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σκοπός των επεμβατικών εξετάσεων είναι η προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων και παθήσεων του εμβρύου. Με αυτές τις μεθόδους, μπορεί να διαγνωστεί οποιαδήποτε χρωμοσωμική ανωμαλία, όπως είναι το σύνδρομο Down καθώς και γονιδιακά νοσήματα, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.ά.
 

     
   

Λήψη Χορακής Λάχνης - CVS 

Αμνιοπαρακέντηση

Εκκενωτική Παρακέντρηση Αμνιακού Υγρου